پردازشی سایتی با هدف اطلاع رسانی در حوزه های تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ( IT )  و با مدیریت آقای رحمان رضایی می باشد که در سال ۱۳۹۶ راه اندازی شده است. در کنار اطلاع رسانی، آموزش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از دیگر اهداف این سایت خواهد بود.